ZALECENIA

 

Przy wyborze miejsca na postawienie domku upewnij się, że domek nie będzie narażony na działania ekstremalnych warunków pogodowych (obszary silnych opadów śniegu – jego nawiewania lub narażone na działanie wiatru); w przeciwnym razie – w razie braku możliwości lepszej lokalizacji, należy przymocować domek (np. kotwami) do podłoża.

Przygotowanie podłoża
(Przygotowanie podstawy/wykonanie fundamentu)

Dobre przygotowanie podłoża jest najważniejszym aspektem gwarantującym trwałość i bezpieczeństwo domku. Tylko całkowicie równe, z zachowaniem kątów prostych i nośne podłoże zapewni bezproblemowy montaż domku, jego stabilność, a zwłaszcza dopasowanie drzwi. Z dobrze przygotowanym podłożem twój domek będzie stał o wiele lat dłużej.

Podstawę (fundament) należy przygotować tak by jej górna krawędź wystawała co najmniej 5cm ponad grunt. Jednocześnie upewnij się że są zachowane dostateczne szczeliny pod podłogą do wentylacji.

Zalecamy następujące opcje przygotowania podstawy (fundamentu):

  1. Ciągła lub punktowa podstawa
  2. Podstawa z kostki, dużych płyt betonowych lub chodnikowych.
  3. Fundament z lanego betonu.

 

W razie zdecydowania się na podstawę punktową i z płyt chodnikowych lub podobnego materiału należy najpierw dobrze utwardzić podłoże, można nawet zrobić podsypkę (z tłucznia, żwiru i piasku) – zwłaszcza w razie stwierdzenia że grunt jest podmokły, który należy dobrze utwardzić za pomocą zagęszczarki mechanicznej lub ręcznego ubijaka – bo nawet najlepiej wykonana podstawa może się zacząć zapadać na miękkim gruncie.

Podstawę (fundament) należy przygotować tak by legary podłogowe były podparte z każdej strony. Jeżeli nie masz możliwości wykonać podłoża lub masz wątpliwości – skonsultuj się z fachowcem w tej sprawie lub zleć przygotowanie fundamentu firmie budowlanej.

Zaleca się umieścić pomiędzy legarami podłogowymi a podstawą (fundamentem) przeciwwilgociową warstwę izolacyjną, która będzie chronić domek przed przenikaniem wilgoci i gniciem.

Call Now Button